Cartea Verde a mașinii devine albă

Data: 07.06.2020
Autor: Monica Dona

Carte VerdeBiroului Asigurătorilor de Autovehicule din România – BAAR  a anunțat punerea în aplicare a hotărârii adopate în luna noiembrie 2019, prin care începând cu 1 iulie 2020, documentele de asigurare Carte Verde, indiferent dacă sunt ataşate sau nu contractului de asigurare RCA, vor fi tipărite pe hârtie albă.

Decizia de schimbare a culorii este conformă cu reglementările care guvernează Sistemul Carte Verde și nu îi afectează în niciun fel pe deținătorii acesteia.

Documentele emise înainte de 01.07.2020 pe hârtie de culoare verde rămân valabile până la expirare, dar nu mai târziu de 31.12.2021.

Dispozițiile referitoare la culoarea documentelor de asigurare Carte Verde se aplică în mod corespunzător și documentelor de asigurare Carte Verde care însoțesc Asigurarea de frontieră.

Ce este poliţa de asigurare Carte Verde

Documentul Carte Verde este utilizat în toate Statele Membre UE, polița fiind valabilă pe teritoriul acelor State ale căror simboluri nu sunt marcate cu ”X” pe formularul documentului.

În cazul în care aveţi încheiată o asigurare RCA, pentru perioada valabilităţii acelei asigurări aveţi în mod automat şi o asigurare Carte Verde valabilă pentru teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi pentru teritoriul Islandei, Norvegiei, Liechtenstein, Elveţiei şi Serbiei fără a plăti nici o primă de asigurare suplimentară.

Este important ca atunci când circulați cu vehiculul în alte țări decât cele manționate mai sus (ex. Moldova, Turcia, Rusia, Ucraina, Albania etc.) să verificați în prealabil dacă simbolul țării respective este barat. În situația în care țara pe care o tranzitați nu este acoperită de polița RCA va trebui să încheiați o asigurare suplimentară pentru perioada călătoriei. În caz contrar va fi necesară achiziția unei polite de asiguare de frontieră valabilă doar pentru acea țară.

Contacteaza-ne

  • Name
  • E-mail
  • Your message
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.